Svíce na sudu s prachem

TÝDEN.CZ

26. 5. 2018
Rubrika: O politice

Financování vědy a Fischerův dvojitý faul

Autor: Jan Červenka

24.07.2009 00:00

Ve svém textu publikovaném ve včerejším (23. 3.) Právu pod názvem Vědu „nevraždíme“, není tu jen akademie premiér Jan Fischer napsal:

 

„V letech 2005–2009 získala Akademie věd ČR z rozpočtu celkem 18,25 mld. korun, přičemž vysoké školy ve stejném období dostaly pouze 12,7 mld. korun. A výsledky? Například článků v prestižních světových časopisech publikovali vědci z akademie věd pouze 37 % z celkového počtu článků tuzemských autorů. A u ostatních druhů výsledků vědeckého zkoumání je podíl akademie věd dokonce menší než třetinový. Tvrdit tedy, že zkrácení rozpočtu akademie je „vražda české vědy“, jak to volali účastníci úterního happeningu, je tedy nejen nevědecké, ale přímo zavádějící.“

 

V tomto jediném odstavci se autor dopustil hned dvou ošklivých argumentačních faulů, kterými zcela zavádí nezasvěcené čtenáře, v nichž výše citovaná pasáž nutně vyvolá dojem, že Akademie věd je v rámci české vědy výkonnostně hluboce podprůměrná a že za více peněz odvádí mnohem méně práce v oblasti výzkumu a vývoje, než třeba vysoké školy. Osobně Jana Fischera, kterého z doby svého působení na ČSÚ znám jako erudovaného, chytrého a celkem slušného člověka, ani v nejmenším nepodezírám z jejich původcovství a z nějakých postranních zlých úmyslů. Ve spletité, dosti nelogicky a špatně konstruované struktuře financování VaV u nás se většinou nevyznají ani samotní příslušníci vědecké obce, pokud se tím přímo soustavně nezabývají, a tak u „outsidera“ (člověka stojícího mimo danou oblast), byť by to byl předseda statistického úřadu a dokonce nakrátko premiér, lze s pravděpodobností blízkou jistotě očekávat totéž. Jan Fischer sám do celé záležitosti evidentně příliš nevidí a ve svém textu jen v dobré víře opakuje to, co mu napovídali jeho zcela jistě „nezištní“ poradci z RVV, Miroslava Kopicová a všudypřítomní přátelé přátel z Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu a několika velkých podniků, kteří kudy chodí, tudy lobují za nyní chystané změny ve struktuře financování VaV, na kterých si sami pěkně namastí kapsu. Ale ani to Jana Fischera tak docela neomlouvá, protože jako premiér by měl pečlivě vážit slova a prostudovat si fakta, než začne vynášet kategorické soudy, což by při své inteligenci a zkušenostech mohl dávno vědět.

 

V čem je tady jádro pudla? No, hlavně v tom, že celá výše uvedená argumentace je naprosto scestná a ve své podstatě jde o nestydatou manipulaci s fakty. Je sice pravda, že z rozpočtové kapitoly na výzkum a vývoj v letech 2005 až 2009 dostala Akademie věd a její ústavy přímou dotaci na tzv. výzkumné záměry jednotlivých institucí ve výši 18,25 mld. korun a že ve stejné době z téže kapitoly na své výzkumné záměry vysoké školy obdržely 12,7 mld. korun. Jenže tady je třeba si uvědomit jeden velmi podstatný rozdíl, o kterém se Jan Fischer pochopitelně nezmiňuje. Zatímco v případě vysokých škol tohle byly jaksi peníze „navíc“, protože jejich institucionální výdaje (platy zaměstnancům, náklady na budovy, běžný provoz a vybavení atd.) jsou hrazeny z jiných kapitol rozpočtu, pro AV a její ústavy tahle částka představovala jedinou přímou dotaci, ze které musela kompletně profinancovat celý svůj institucionální chod, svoji infrastrukturu v podobě knihoven a knihovnických databází, vydávaných odborných časopisů a jiných publikací (což je skoro vždycky finančně vysoce ztrátová záležitost, ale bez čeho se věda prostě nemůže obejít) a taky často finančně velmi náročné investice do přístrojového vybavení svých pracovišť, laboratoří apod. K tomu všemu z těchto peněz ještě AV či jednotlivé ústavy musely spolufinancovat některé projekty (většinou mezinárodní), u kterých poskytovatelé grantů požadují někdy dost vysokou finanční spoluúčast příjemců, případně financovat důležité projekty, které z nějakého důvodu nedostaly grantovou podporu nebo se o ni nemohly ucházet. V případě vysokých škol prakticky celá uvedená suma mohla směřovat do konkrétních vědeckých projektů, z nichž vznikají vědecké výstupy a výsledky v podobě publikací, patentů, technologií, inovací apod. Naproti tomu v případě AV to z (ne)logiky daného systému financování mohl být jen zlomek, a to ještě zlomek docela malý. Pokud tedy někdo srovnává dotaci 18,25 mld. korun na výzkumné záměry pro AV s dotací 12,7 mld. korun na výzkumné záměry v případě vysokých škol, srovnává hrušky a jablka. Celková přímá dotace ze státního rozpočtu pro vysoké školy je samozřejmě mnohem vyšší než oněch 12,7 mld. korun a ve skutečnosti asi tak šestinásobně převyšuje dotaci, kterou dostala ve stejné době Akademie věd. Vzhledem k tomu, že na vysokých školách pracuje asi čtyřikrát víc vědeckých a odborných pracovníků než v ústavech Akademie věd, nedá se ani říct, že by na tom byli akademici z hlediska svého financování alespoň v průměru relativně lépe než jejich kolegové z VŠ. Právě naopak. V tomto ohledu pak už asi moc nepřekvapí, že základní mzdy (bez odměn z grantů a zakázek) jsou na vysokých školách podstatně vyšší než v Akademii věd, ale to jen tak na okraj, aby si snad někdo nemyslel, že badatelé v AV byli doposud kdovíjak hýčkaní a preferovaní oproti svým kolegům z jiných sektorů oblasti výzkumu a vývoje.

 

Dávat do přímé souvislosti institucionální dotace z rozpočtové kapitoly VaV s absolutním množstvím vědeckých výsledků je absurdní ještě i z jiného důvodu. Jde o to, že tyto dvě věci spolu bezprostředně vůbec nesouvisejí. Konkrétní projekty, ze kterých pocházejí výsledky zařazené v databázi Web of Science, s nimiž Jan Fischer ve svém textu operuje, jsou totiž v naprosté většině financovány z grantů a nikoli z institucionálních prostředků poskytovaných v rámci dotace na výzkumné záměry institucí. O granty se ústavy AV pochopitelně ucházejí v přímé konkurenci s jinými výzkumnými institucemi a dlouhodobě jsou v tomto ohledu zdaleka nejúspěšnější, což taky o lecčem vypovídá. Jen díky této úspěšnosti je AV schopna vykazovat takové výsledky, jaké vykazuje, protože – na rozdíl od vysokých škol – by toho její ústavy jen z prostředků na své výzkumné záměry moc nepořídily. A jsou ty výsledky Akademie věd opravdu tak nicotné nebo zaostávající za jinými institucemi, jak se svrchu uvedená argumentace Jana Fischera pokouší naznačit?

 

Jistěže nikoli, ale to je třeba srovnávat výsledky trochu korektnějším způsobem. Pokud už chce někdo srovnávat produkci ústavů Akademie věd s vysokými školami, pak by měl vycházet z toho, že v AV pracuje jen 12,5 % badatelů z celé oblasti VaV v ČR, kteří produkují 37 % českých výsledků zařazených v databázi Web of Science, což rozhodně není zase tak špatné a v žádném případě to nesvědčí o nějaké podprůměrnosti výkonu. V porovnání s tím vysoké školy s čtyřikrát vyšším počtem kmenových pracovníků produkují 54 % (tedy ani ne 1,5násobek) českých výsledků v rámci Web of Science, a to si ještě na svoje konto připisují výsledky práce svých doktorandů, kteří zároveň pracují v AV. Jistě tady lze namítnout, že výzkum a vývoj není jedinou náplní činnosti vysokých škol a já vůbec nechci tvrdit, ani naznačovat, že to jsou vysoké školy, kdo nějak výrazně zaostává za Akademií věd. Jenže opak, který se pokoušejí české veřejnosti namlouvat zastánci chystaných změn ve financování výzkumu a vývoje, k čemuž používají zcela zavádějící, manipulativní argumenty opakované Janem Fischerem, neplatí docela určitě. A pokud dojde na realizaci onoho nápadu snížit institucionální část rozpočtu AV o 20 % pro rok 2010 a o polovinu v roce 2012, pak už žádná Akademie věd prostě nebude. O tom, že by tenhle institucionální pogrom své pravděpodobně nejefektivnější části česká věda přežila jako konkurenceschopný obor, já na rozdíl od Jana Fischera silně pochybuju.Nelíbí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líbí
   Hodnocení  8.28

Diskuze

Jan Červenka

Ne vždy zcela politicky korektně o lidech, společnosti, politice, válce, míru a všudypřítomné iracionalitě, která nás žene od jednoho velkého maléru ke druhému, zpravidla ještě většímu... A tu a tam taky o něčem jiném.

Oblíbenost autora: 8.38

O autorovi

Absolvent fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, který si na živobytí vydělává zkoumáním veřejného mínění a fušováním do sociologie, politologie a dalších společenských věd jako odborný pracovník Sociologického ústavu AV ČR, z dopuštění našich moudrých zeměsprávců veřejné výzkumné instituce.

Kalendář

<<   květen 2018

PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TÉMATA
 
OSOBNÍ TÉMATA